diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Բանկային գործ

Արժեթղթերի թողարկման ռիսկի գնահատումը և կապիտալի արժեքիի որոշման հիմնախնդիրները բաժնետիրական ընկերություններում (ՀՀ կոնկրետ ԲԸ օրինակով)

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Արժեթղթերի թողարկման էությունը և դրա հետ կապված ռիսկերը
1.1 Արժեթղթերի թողարկման էությունը և նպատակները
1.2 Արժեթղթերի թողարկմ...

Էջ 59 Գին 28000 Դիտել

Գյուղատնտեսության վարկավորման առանձնահատկությունները «Ակբաբանկ» ԲԲԸ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ակբաբանկ ԲԲԸ-ի գործունեության ընդհանուր նկարագիրը և ֆիանանսական վիճակի վերլուծություն
1.1 Ակբաբանկի գործունեության ընդհանուր նկարագիր...

Էջ 31 Գին 14000 Դիտել

Վարկավորման տոկոսադրույքի ազդեցության գնահատումը ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի ֆինանսավորման վրա

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Վարկավորման գործընթացի ազդեցության տեսամեթոդաբանական ուսումնասիրությունը
1.1 Վարկի էությունը, տեսակները և ձևերը
1.2 Վարկավորման գործընթացի կազմակե...

Էջ 73 Գին 35000 Դիտել

Բանկային ռիսկերի կառավարման մեխանիզները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային ռիսկերի կառավարման տեսական ու մեթոդաբանական հիմքերը
1.1.Բանկային ռիսկերի էությունը, տեսակներն ու դասակարգումը
...

Էջ 67 Գին 31000 Դիտել

Բանկային մարքեթինգ

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային մարքեթինգի էությունը և յուրահատկությունը
1.1. Բանկային մարքեթինգի հասկացությունը, զարգացման պատմությունը և անհրաժեշտ...

Էջ 61 Գին 29000 Դիտել

Բանկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային համակարգի էությունը և զարգացման նախադրյալները
1.1 Բանկային համակարգի առաջացումը և զարգացման փուլերը
1.2 Բանկա...

Էջ 64 Գին 31000 Դիտել

Բանկային ծառայությունների շուկան և դրա զարգացման ուղիները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Առևտրային բանկերի էությունը և մատուցվող ծառայությունների տեսակները
1.1 Առևտրային բանկերի էությունը և բանկային բանկային գործառ...

Էջ 67 Գին 31500 Դիտել

Արժեթղթերի շուկան որպես կորպորատիվ կառավարման և տնտեսական աճի խթանման պայման

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Արժեթղթերի շուկայի դերը կորպորատիվ կառավարման և տնտեսական աճի գործում
1.1. Արժեթղթերի շուկայի էությունը կառուցվածքը և գործառույթները
1...

Էջ 63 Գին 28000 Դիտել

Արժեթղթերի պահառության գործունեության իրականացման առանձնահատկությունները «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.Արժեթղթերի պահառության գործունեության էությունը և նկարագիրը
1.1 Արժեթղթերի պահառության գործունեության էությունը և դերը ֆինսական շուկայում
Էջ 67 Գին 29000 Դիտել

Առևտրային բանկերի ֆինանսական վիճակի գնահատումը (Հայբիզնեսբանկի օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրային բանկերի ֆինանսական դրության գնահատման տեսամեթոդաբանական մոտեցումները
1.1Առևտրային բանկերի գործունեության ընդհանուր բնութագիրը
...

Էջ 64 Գին 28000 Դիտել
123