diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Հասարակական գիտություններ այլ

O. WIlde Individual style

Բովանդակություն
Introduction

Chapter I. O. Wilde’s Style and Language

Chapter II. Stylistic devices and Symbolic Images Used in O. Wilde’s Works

Con...

Էջ 60 Գին 30000 Դիտել

Shakespeares language and style

Բովանդակություն

Introduction

Chapter one
Shakespeares language and style

Chapter two
The linguistic peculiarities in shakespeares servants Էջ 54 Գին 28000 Դիտել

Միգել դե Ունամունոյի «Մառախուղ» վեպը

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Միգել դե Ունամունոյի ստեղծագործական ուղին, փիլիսոփայական և բարոյական հայացքները
1.1 Միգել դե Ունամունոյի գեղարվեստա-փիլիսոփայ...

Էջ 73 Գին 30000 Դիտել

Սահմանափակ մեղսակցություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Սահմանափակ մեղսունակության հասկացությունը
1.1 Մեղսունակությունը որպես հանցագործության սուբյեկտի հատկանիշ
1.2 Սահմանափակ մեղսու...

Էջ 79 Գին 31000 Դիտել

Ազգատարածքային հակամարտություններ և ինքնորոշման իրավունք

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ազգատարածքային հակամարտությունների առաջացման ուղիները և դրանց իրականացումը
1.1. Ազգատարածքային հակամարտությունների առաջացման ուղիները...

Էջ 67 Գին 26000 Դիտել

ՄԱԿ-ի դերը փոփոխվող աշխարհում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I ՄԱԿ-ի միջազգային դերակատարությունը համընդհանուր և տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման բնագավառում

Գլուխ II Զարգացման նպատա...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել

ԵՄ Եվրոմիության կազմավորումը և դրա դերակատարումը միջազգային հարաբերություններում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Երկրորդ աշխարհամարտից հետո միացյալ Եվրոպա գաղափարի իրագործումը. Եվրոպական միության մասին համաձայնագրի ստորագրումը

Գլուխ II Եվր...

Էջ 70 Գին 28000 Դիտել

ԱՊՀ կազմավորում և արդի գործունեություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Նովոոգարևյան գործընթացը և ԽՍՀՄ փլուզումը
1.1 Նովոոգարևյան գործընթացը և նրա հետևանքները
1.2 ԽՍՀՄ փլուզումը և միջազգային հարաբերո...

Էջ 75 Գին 30000 Դիտել

Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունները… Անգլո-Արգենտինյան կոնֆլիկտ

Բովանդակություն
Նախաբան

Գլուխ 1. Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ 1980-ական թվականներին

Գլուխ 2. Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունները ԽՍՀՄ-ի հետ թետչերի կա...

Էջ 69 Գին 27000 Դիտել

Իրադրությունը անդրկովկասում և հայաստանում 1917թ. Վերջին 1918թ. սկզբին: Տրապիզոնի և բաթումի բանակցությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը
Իրադրությունը Անդրկովկասում հեղափոխությունից հետո
Անդրկովկասի Սեյմի և կոմիսարիատի ստե...

Էջ 68 Գին 27000 Դիտել
12