diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Միջազգային տնտեսագիտություն

ՀՀ տնտեսական մասնակցությունը աշխատանքի միջազգային բաժանմանը

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների էությունն ու բովանդակությունն արտահայտող հիմնարար կատեգորիաներից մեկը աշխատանքի միջազգային բաժանումն է: Աշխարհի բոլոր երկրներն այս կամ այն չափով ներգրավված են ա...

Էջ 6 Գին 900 Դիտել

Հյուընկալությունը, որպես սպասարկում

Զբոսաշրջային արդյունաբերության ենթակառուցվածքներն են` հյուրընկալության արդյունաբերություն, տրանսպորտային ենթակառուցվածքը, սննդի և զվարճանքի արդյունաբերություն: Հյուրընկալության ոլորտի զարգացման մեջ մե...

Էջ 8 Գին 1.000 Դիտել