diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]plom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ստանդարտացում չափագիտություն Սերտիֆիկացում

Պարենային անվտանգության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պարենային անվտանգության հայեցակարգային և մեթոդաբանական մոտեցումները
1 Պարենային անվտանգության հիմնախնդրի ծագումը, էությունը և դրա վրա ազդող գ...

Էջ 66 Գին 28000 Դիտել