diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Հարկեր հարկային քաղաքականություն

Հարկերը ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների կազմավորման գործում

Բովանդակություն


Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկերի էությունը և հարկային համակարգի ձևավորման միջազգային փորձը
1.1. Հարկերի էությունը և տնտեսագիտական բովանդակությունը
Էջ 93 Գին 43000 Դիտել

Ակցիզային հարկի վարչարարության մեխանիզմը

Բովանդակություն


Ներածություն
Գլուխ 1. Ակցիզային հարկի էությունը և տնտեսական բովանդակությունը
1.1.Անուղղակի հարկերի էությունը և տնտեսական նշանակությունը
1.2....

Էջ 86 Գին 40000 Դիտել