diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Էլեկտրոնային կոմերցիա

Ինտերնետ ցանցի դերը էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ինտերնետի համառոտ պատմությունը
2. Ինտերնետի կառուցվածքը
3. Ինտերնետի ցանցային ենթակառուցվածքը և գործունեությունը
4. Ինտերնետի բաղադրի...

Էջ 17 Գին 5100 Դիտել

Էլեկտրոնային կոմերցիայի ընդհանուր բնութագիրը

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Հիմնական տերմիններ և հասկացություններ
2.Էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգ
3.Կազմակերպչա-տնտեսական մոդելներ էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգում...

Էջ 17 Գին 5100 Դիտել