diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Հարկեր հարկային քաղաքականություն

Լիցենզիայի և լիցենզավորման հասկացությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Լիցենզիայի և լիցենզավորման հասկացությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Բարսեղյան Տ.Կ.Գործարարական իր...

Էջ 12 Գին 1.500 Դիտել

ՀՀ-ում կիրառվող ուղղակի հարկերի էությունը և գանձման կարգը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Շահութահարկ
2. Եկամտահարկ
3. Հողի հարկ
4. Գույքահարկ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ...

Էջ 18 Գին 5400 Դիտել

Հարկերի կազմակերպման հիմունքները

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Հարկերի էությունը և տնտեսական նշանակությունը
2. ՀՀ հարկային համակարգի ձևավորման օրենսդրական հիմքերը
3. Հարկերի դասակարգման սկզբունքները
Էջ 15 Գին 4500 Դիտել