diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Բանկային գործ

Բանկերում ներքին հսկողության համակարգի ձևավորման և գործունեության հիմնախնդիրները

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
1.1. Ներքին հսկողության տեղը, դերը և նշանակությունը առևտրային բանկի կառավարման ...

Էջ 80 Գին 40.000 Դիտել