diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անվճար աշխատանքներ Ռեֆերատ էկոնոմետրիկա

էկոնոմետրիկա

Էկոնոմետրիկա գիտությունը տնտեսագիտական գիտությունների շարքում համարվում է երիտասարդ գիտություն: Այն ՀՀ-ում զարգացավ շուկայական տնտեսության անցումային շրջանում և աստիճանաբար ժամանակակից տնտեսագիտական կ...

Էջ - Գին - Դիտել