diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Մենեջմենթ

Պետական գույքի վրա պետական միջամտությունը, նրա նպատակը և նպատակին հասնելու միջոցները

Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Մարկոսյան Ա. Սեփականության ինստիտուցիոնալ հիմքերը, «21-րդ դար», «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N1, N 2, 2011թ.
2. Гайдаенко Н. И. Гос...

Էջ 8 Գին 1.000 Դիտել

Դուստր Մարիաննա ՍՊԸ ՍՎՈԹ վերլուծություն

Ընկերությունը ՍՎՈԹ վերլուծությունը սկսում է համապատասխան դրույթների ամրապնդմամբ:
Ռազմավարական պոտենցիալի դիագնոստիկայի մեթոդներն են ՍՎՈԹ վերլուծություն, համեմատական վերլուծություն, շահագրգիռ կո...

Էջ 9 Գին 1.300 Դիտել

Ժամանակի կառավարումը բուհում

Ժամանակակից հասարակությունը մեծ պահանջներ է ներկայացնում մասնագետի ունակությունների մակարդակի վերաբերյալ: Դինամիկ զարգացող տնտեսության մեջ պրոֆեսիոնալի անբաժանելի որակն է ժամանակի ռացիոնալ օգտագործում...

Էջ 5 Գին 1.000 Դիտել