diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Հոգեբանություն

Յունգյան արխետիպերի հայեցակարգը քաղաքական լիդերի տիպաբանությունում: ՀՀ 3-րդ հանրապետության 3 նախագահների արխետիպերը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

1. Կարլ Յունգի անձի տեսությունը
1.1 Կոլեկտիվ անգիտակցական
1.2 Արքետիպեր և խորհրդանիշներ
2. Արքետիպերը քաղաքագիտության...

Էջ - Գին - Դիտել

Հոգեկան բարձրագույն գործընթացների դերը չտեսնող և թույլ տեսնող երեխաներ

Բովանդակություն

Ներածություն
Հոգեկան բարձրագույն գործընթացների դերը չտեսնող և թույլ տեսնող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման ժամանակ
Եզրակացություն
Օգտագոր...

Էջ 14 Գին 2.000 Դիտել

Ռիսկերի կառավարման հոգեբանական մեթոդները և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ռիսկերի կառավարման հոգեբանական մեթոդները և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

...

Էջ 10 Գին 1.500 Դիտել

Սթրեսի էությունը, տեսակները, առաջացման պատճառները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Սթրեսի էությունը և տեսակները
2. Սթրեսի առաջացման պատճառները և կառավարումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
...

Էջ 15 Գին 2.500 Դիտել