diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա

Աշխատանքի արտադրողականությունը գյուղատնտեսության մեջ

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Աշխատանքի արտադրողականություն հասկացությունն ու էությունը
2. Աշխատանքի արտադրողականության որոշման մեթոդիկան և դրա ցուցանիշները
3. Աշխատանք...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Հողային ռեսուրսները և դրանց օգտագործման արդյունավետությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Հողը որպես գյուղատնտեսական արտադրության գլխավոր միջոց
2. Պետական հողային կադաստրը և հողի մոնիտորինգը
3. Հողերի տնտեսական գնահատումը գյուղա...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Գյուղատնտեսության ենթակառուցվածքները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ենթակառուցվածքների էությունն ու նշանակությունը գյուղատնտեսության մեջ
2. Արտադրական ենթակառուցվածքների տնտեսական նշանակությունը
3. Սոցիալական...

Էջ 17 Գին 5100 Դիտել