diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Բնագիտական գիտություններ այլ

Նախագծերի կենսապարբերաշրջանը, կառուցվածքի ձևավորումը, գործառույթները և կառավարման ենթահամակարգերը

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Նախագծի կենսապարբերաշրջանը, կառուցվածքի ձևավորումը, գործառույթները և կառավարման ենթահամակարգերը
Եզրակացություն
Օգտագործվ...

Էջ 9 Գին 1.300 Դիտել

Մաթեմատիկական անալիզ (աշխատանքների ցանկ. յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1.Հորիզոնական և ուղղահայաց ասիմպտոտներ
2.Ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը
3.Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ
4.Ինտեգրալների հաշվման կանոնները
5.Փոփոխականի փոխարինումը մա...

Էջ 10 Գին 4000 Դիտել