diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Քրեական իրավունք

Պատժի կատարման հետ կապված բժշկական հարկադրանքի միջոցները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների հասկացությունը, կիրառման հիմքերը, նշանակումը, փոփոխումը, դադարեցումը
2. Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցնե...

Էջ 16 Գին 2.400 Դիտել