diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Հայոց լեզու և գրականություն

Ներսես Շնորհալու բանաստեղծությունները

Բովանդակություն

Ներածություն
Ներսես Շնորհալու բանաստեղծությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ1. Ավգերյան Մ., Լիակա...

Էջ 8 Գին 1.200 Դիտել

Ընդհանուր լեզվաբանության ուսումնասիրության առարկան և հիմնախնդիրները

-

Էջ 6 Գին 1.000 Դիտել

Անգլերեն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների նախադասության տիպաբանական հատկանիշները

-

Էջ 8 Գին 1.500 Դիտել

Ֆրանսերենի և հայերենի լեզվական համեմատական զուգորդում

-

Էջ 15 Գին 3.000 Դիտել

Գործաբանություն

-

Էջ 15 Գին 3.000 Դիտել

Բառարանագրության սկզբնավորումը

-

Էջ 11 Գին 2.000 Դիտել

Բառագիտություն

-

Էջ 10 Գին 2.000 Դիտել

Անմիջական բաղադրիչների քերականություն, նրա դրական կողմերը, թերությունները

-

Էջ 4 Գին 1.000 Դիտել

Ռաֆայել Սանտի

Ռաֆայել Սանտին ծնվել է 1483թ.-ի ապրիլի 6-ին պալատական բանաստեղծ և նկարիչ Ջովանի Սանտիի ընտանիքում, Ուրբինո քաղաքում: Ռաֆայելի մանկության և երիտասարդության տարիները անցնում էին արվեստի մթնոլորտում, իսկ...

Էջ 6 Գին 1.000 Դիտել

Բայական անդամի լրացումներ. պարագաներ

Բայական անդամի լրացումներ անվան տակ սովորաբար նկատի են ունեցել ստորոգյալի լրացումները, բայց քանի որ խնդիրներ և պարագաներ կարող են առնել նաև բայի անդեմ ձևերը, որոնք նախադասության մեջ հանդես են գալիս շա...

Էջ 6 Գին 1.000 Դիտել
12