diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Քաղաքացիական դատավարություն

Մրցակցության սկզբունքի կիրառությունը մինչդատական վարույթում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ1. Մրցակցության, որպես քրեական դատավարության սկզբունքի նշանակությունը, հասկացությունը, էությունն ու հատկանիշները
Մրցակցության սկզբունքի ձ...

Էջ 81 Գին 32400 Դիտել

Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի աղբյուրները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի աղբյուրների հասկացությունը և դասակարգումը
1. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի աղբյուրների հա...

Էջ 65 Գին 26000 Դիտել

Կատարողական վարույթ

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ կատարողական վարույթի մասին
1. Կատարողական վարույթի փուլերը
2. Կատարողական գործողությունների կատարման ժաման...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել