diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Արտադրություն և ծառայություններ ըստ տնտեսության ոլորտների

Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների տնտեսագիտական բովադակությունը և վերլուծության նշանակությունը
1.1 Պարտավորությունների էությունը և նշանակություն...

Էջ 65 Գին 29000 Դիտել

Շինարարական բիզնեսի գնահատումը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Շինարարական բիզնեսի գնահատման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
1.1. Շինարարական բիզնեսի արժեք հասկացությունը և գնահատման առանձնահ...

Էջ 65 Գին 29000 Դիտել