diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ագրարային տնտեսություն

Ոռոգման համակարգերի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ոռոգման համակարգի կառավարման տեսամեթոդաբանական և իրավական հիմքերը
1.1 Ոռոգման համակարգի օպերատիվ կառավարման կառուցվածքը, կազմը և գործառույթնե...

Էջ 64 Գին 30000 Դիտել

Ագրոարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունների արտադրանքի մրցունակության բարձրացման ուղիները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.
Մրցունակության հասկացության տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Մրցունակության տնտեսագիտական էությունը և դրա վրա ազդող գործոնները
1.2...

Էջ 64 Գին 24000 Դիտել