diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քրեական դատավարություն

Ընդդատության մասին վեճերի լուծման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ընդդատության հասկացությունը և տեսակները քրեական դատավարությունում
1.1. Ընդդատության հասկացությունը, էությունը և նշանակությունը քրեակա...

Էջ 54 Գին 26000 Դիտել

Առանձին հանցագործությունների գործերով վարույթի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Անչափահասների գործերով վարույթի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
1.1. Անչափահասների գործերով վարույթի կարգը, առանձնահատկու...

Էջ 47 Գին 20000 Դիտել

Պատշաճ ապացուցումը որպես գործի արդարացի քննության երաշխիք

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ապացույցների հասկացությունը ու առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում
1.1. Ապացույցների հասկացությունը ու տեսակները
1.2. Ապա...

Էջ 66 Գին 28000 Դիտել

Կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելը
1.1 Կալանավորման էությունը և նպատակները
1.2 Կալանավորման պայմանները միեդ և հհ վճռաբեկ դատար...

Էջ 30 Գին 12000 Դիտել

Անչափահասների դեմ կատարվող սեռական բնույթի հանցագործություններ

Բովանդակություն
Նախաբան

Գլուխ 1. Անչափահասների դեմ կատարվող սեռական բնույթի հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրը
Անչափահասների դեմ կատարվող սեռական բնույթի հանցագո...

Էջ 58 Գին 21000 Դիտել

Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Աֆեկտի հասկացությունը և տեսակները
1.1. Աֆեկտի հասկացությունը
1.2. Աֆեկտի տեսակները

Գլուխ 2. Հոգեկան խիստ հուզմո...

Էջ 52 Գին 21000 Դիտել

Պատգամավորների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Խորհրդարանական ընտրություններում պատգամավորության թեկնածուների իրավական կարգավիճակի հիմունքները

Գլուխ II Պատգամավորների սահման...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել

Մրցակցությունը քրեական դատավարությունում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1 Մրցակցության` որպես քրեական դատավարության սկզբունքի նշանակությունը, հասկացությունը, էությունն ու հատկանիշները
1. Մրցակցության սկզբունք...

Էջ 59 Գին 23000 Դիտել

Մեղադրյալի ու կասկածյալի պաշտպանության իրավունքը և ապահովումը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը
1. Կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի հասկացությունն...

Էջ 62 Գին 23000 Դիտել

Ապացույցները քրեական դատավարությունում

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Ապացույցները քրեական դատավարությունում
1.1 Ապացուցման հասկացությունը և ընդհանուր բնութագիրը
1.2 Ապացույցների թույլատրելիության հասկացո...

Էջ 50 Գին 40000 Դիտել