diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Իրավագիտություն այլ

Ղուրանը որպես իսլամական իրավունքի աղբյուր

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Ղուրանը որպես Իսլամի Սուրբ գիրք
1.1. Մուհամմադի գործունեությունը Մեքքայում
1.2. Մուհամմադի գործունեությունը Մադինայում
1.3. Ղու...

Էջ 54 Գին 22000 Դիտել

Административный процесс в РА. Проблемы правового регулирования

Բովանդակություն
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Административный процесс в РА
1.1. Понятие административного процесса
1.2. Принципы административного процесса
Глава 2. Проблемы пр...

Էջ 55 Գին 27000 Դիտել

Конституционные политические права человека и гражданина в РА и РФ (сравнительно-правовой анализ)

Բովանդակություն
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Понятие политических прав и свобод человека и гражданина
Понятие политических прав человека и гражданина, история их формирования и развития в РФ...

Էջ 55 Գին 27000 Դիտել

Правоотношения, возникающие с иностранными судами как следствие международной подсудности

Բովանդակություն
Глава 3. Правоотношения, возникающие с иностранными судами как следствие международной подсудности
3.1. Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом
Էջ 16 Գին 7000 Դիտել

Աշխատաժամանակի տնտեսաիրավական կարգավորումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Աշխատաժամանակի տնտեսաիրավական հասկացությունը և առանձնահատկությունները
1.1. Աշխատաժամանկի հասկացությունը և կառուցվածքը
1.2. Աշխատաժաման...

Էջ 20 Գին 7000 Դիտել

Աշխատանքային հարաբերություններում աշխատողի արձակուրդի իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
ՆԱԽԱԲԱՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՆԳՍՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1 Հանգստի ժամանակի հասկացությունը եվ տեսակները
1.2 Արձակուրդի հասկացությունը և տե...

Էջ 69 Գին 29000 Դիտել

Դատավարական պայմանագրի իրավական բնույթը

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐԸ
1.1. ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
1.2. ԴԱՏԱՎԱՐԱԿ...

Էջ 62 Գին 25000 Դիտել

ԵՄ իրավունքի նորմերի ուղղակի գործողության սկզբունքի իրավական բովանդակությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. ԵՄ իրավունքի նորմերի ուղղակի գործողության սկզբունքի իրավական բովանդակությունը
1.1 ԵՄ իրավունքի նորմերի ուղղակի գործողության սկզբունքի կայացմա...

Էջ 57 Գին 25000 Դիտել

Հաշվարկային գործառույթների կազմակերպման իրավական կարգավորումը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Հաշվարկային հարաբերությունների հասկացությունը և իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները
1.1. Հաշվարկային հարաբերությունների հասկացություն...

Էջ 68 Գին 28000 Դիտել

Հողագույքային հարաբերությունների զարգացման և հողային կադաստրի վարման համաշխարհային փորձը և միջազգային մոդելները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ.1 Հողագույքային հարաբերությունների տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 «Հողագույքային հարաբերություներ» և «հողային կադաստր» տնտեսագիտական հասկացությու...

Էջ 67 Գին 28000 Դիտել
1234