diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Իրավագիտություն այլ

Ընտրությունների տեղեկատվական և ֆինանսական ապահովում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.
1.1. Ընտրությունների տեղը ժողովրդաիշխանության համակարգում
1.2. Ընտրությունների ֆինանսական ապահովումը ՀՀ-ում
1.3. Ընտրություններ...

Էջ 63 Գին 29000 Դիտել

Օրենսդրական գործընթացի փուլերը ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Օրենսդրական նախաձեռնության ինստիտուտը հայաստանի հանրապետությունում
1․1․ Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի հասկացությունը և սուբյեկ...

Էջ 62 Գին 28000 Դիտել

Պյոտր Ստոլիպինը որպես պետական գործիչ

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ստոլիպինի գործունեությունը XIX դարի վերջին XX դարի սկզբին
Գլուխ 2. Ստոլիպինի արտաքին քաղաքական հայացքները մինիստրների խորհրդի նախագահի պաշտոն...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել

Պետության ղեկավարի ինստիտուտը

Բովանդակություն
1. Պետության ղեկավարի ծագումը և էությունը
2. Պետության ղեկավարի տեսակները
3. Պետության ղեկավարի տեղը և դերը իշխանության բաժանման ժամանակակից մոդելներում
Էջ 21 Գին 9000 Դիտել

Պատժից ազատելը

Բովանդակություն
1. Պատժից ազատվելու ինստիտուտի հասկացությունը
2. Պատժից ազատման և քրեական պատասխանատվության հարցերը կարգավորող քրեական իրավունքի հարակից ինստիտուտների տարանջատումը
...

Էջ 20 Գին 8000 Դիտել

Ղուրանը որպես իսլամական իրավունքի աղբյուր

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Ղուրանը որպես Իսլամի Սուրբ գիրք
1.1. Մուհամմադի գործունեությունը Մեքքայում
1.2. Մուհամմադի գործունեությունը Մադինայում
1.3. Ղու...

Էջ 54 Գին 22000 Դիտել

Административный процесс в РА. Проблемы правового регулирования

Բովանդակություն
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Административный процесс в РА
1.1. Понятие административного процесса
1.2. Принципы административного процесса
Глава 2. Проблемы пр...

Էջ 55 Գին 27000 Դիտել

Конституционные политические права человека и гражданина в РА и РФ (сравнительно-правовой анализ)

Բովանդակություն
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Понятие политических прав и свобод человека и гражданина
Понятие политических прав человека и гражданина, история их формирования и развития в РФ...

Էջ 55 Գին 27000 Դիտել

Правоотношения, возникающие с иностранными судами как следствие международной подсудности

Բովանդակություն
Глава 3. Правоотношения, возникающие с иностранными судами как следствие международной подсудности
3.1. Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом
Էջ 16 Գին 7000 Դիտել

Աշխատաժամանակի տնտեսաիրավական կարգավորումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Աշխատաժամանակի տնտեսաիրավական հասկացությունը և առանձնահատկությունները
1.1. Աշխատաժամանկի հասկացությունը և կառուցվածքը
1.2. Աշխատաժաման...

Էջ 20 Գին 7000 Դիտել
1234