diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Իրավագիտություն այլ

Առևտրային իրավաբանական անձանց ստեղծման կարգը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Առեվտրային իրավաբանական անձանց էությունը
1.1 Առևտրային իրավաբանական անձանց հասկացությունը և հատկանիշները
1.2 Առևտրային իրավաբանական ան...

Էջ 57 Գին 27000 Դիտել

Երկքաղաքացիների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Երկքաղաքացիության հասկացությունը, ծագման հիմքերը և իրավական կարգավորումը
1.1.Երկքաղաքացիության հասկացությունը
1.2.Երկքաղաքացիո...

Էջ 54 Գին 25000 Դիտել

Իրավունք և օրենք Քաղաքականություն

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Իրավունքի, օրենքի և քաղաքականության հասկացությունները
1.1 Օրենքի և իրավունքի հասկացությունն ու հարաբերակցությունը
1.2 Քաղաքակա...

Էջ 48 Գին 22000 Դիտել

Համոզումը և հարկադրանքը իրավունքում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Համոզումը և հարկադրանքը իրավունքում
1.1.Համոզման էությունը
1.2.Հարկադրանքը իրավունքում
1.3.Համոզման և հարկադրանքի հարաբ...

Էջ 56 Գին 26000 Դիտել

Միջազգային ահաբեկչությունը` որպես միջազգային հանցագործություն

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Միջազգային ահաբեկչության ընդհանուր բնութագիրը
1.1 Ահաբեկչության պատմությունը: Ահաբեկչությունը` որպես միջազգային հանցագործություն, միջ...

Էջ 61 Գին 28000 Դիտել

Պետության և իրավունքի տեսությունը որպես դասընթաց

Բովանդակություն

Գլուխ 2. Պետության և իրավունքի տեսությունը որպես դասընթաց
2.1 Պետության և իրավունքի տեսության`որպես դասընթացի խնդիրները
2.2 Պետության և իրավունքի տեսության...

Էջ 20 Գին 8000 Դիտել

Վարչական ակտերը և դրանց տեսակները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Վարչական ակտի հասկացությունը եվ իրավական հատկանիշները
1.1 Վարչական ակտի էությունը, հասկացությունն ու իրավական հատկանիշները
1.2...

Էջ 53 Գին 25000 Դիտել

Ընտրությունների տեղեկատվական և ֆինանսական ապահովում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.
1.1. Ընտրությունների տեղը ժողովրդաիշխանության համակարգում
1.2. Ընտրությունների ֆինանսական ապահովումը ՀՀ-ում
1.3. Ընտրություններ...

Էջ 63 Գին 29000 Դիտել

Օրենսդրական գործընթացի փուլերը ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Օրենսդրական նախաձեռնության ինստիտուտը հայաստանի հանրապետությունում
1․1․ Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի հասկացությունը և սուբյեկ...

Էջ 62 Գին 28000 Դիտել

Պյոտր Ստոլիպինը որպես պետական գործիչ

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ստոլիպինի գործունեությունը XIX դարի վերջին XX դարի սկզբին
Գլուխ 2. Ստոլիպինի արտաքին քաղաքական հայացքները մինիստրների խորհրդի նախագահի պաշտոն...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել
12345