diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Հայոց լեզու և գրականություն

Բարբառագիտության ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Հայ բարբառների ծագումը
2. Հայ բարբառների դասակարգումը
3. Հայ բարբառների հնչյունական դասակարգումը
Եզրակացություն
Օգտագո...

Էջ 10 Գին 1.500 Դիտել

Հայոց լեզվի տեսության խնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Լեզվաբանության կառուցվածքը
2. Քերականություն. նրա տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Տիգրան Կամսարական < Վարժապետին աղջիկը >

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Տիգրան Կամսարականի կյանքն ու գրական ժառանգությունը
2.Տիգրան Կամսարական < Վարժապետին աղջիկը >
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ց...

Էջ 10 Գին 3000 Դիտել