diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Ապրանքագիտություն

Փորձագետների որակի գնահատման մեթոդները

Փորձագետների խումբը իրականացնում է պարենային ապրանքների տեխնոլոգիական, պահպանման, փաթեթավորման, տարայավորման, մակնշման, արժեքի որոշման, ապրանքների կեղծման, որակի փորձաքննության և այլ հարցերը:...

Էջ 15 Գին 3000 Դիտել

Ոչ պարենային ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվության հիմնական տվյալները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտական բնութագիրը և դասակարգումը
2. Ոչ պարենային ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվության հիմնական տվյալները
Եզ...

Էջ 16 Գին 2.400 Դիտել