diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Բանկային գործ

Փոխառության պայմանագրի հասկացությունն ու տարրերը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Փոխառության պայմանագրի հասկացությունն ու տարրերը
2. Փոխառության պայմանագրի բովանդակությունն ու տեսակները
3. Վարկային պայմանագիր
Էջ 23 Գին 3.000 Դիտել

Ֆինանսական վերահսկողության ձևերը և փուլերը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ֆինանսական վերահսկողության էությունը և անհրաժեշտությունը
2. Ֆինանսական վերահսկողության ձևերը, փուլերը
Եզրակացություն
Օգտագործ...

Էջ 17 Գին 2.500 Դիտել

Վարկային պայմանագրի հասկացությունը և առանձնահատկությունները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Վարկային պայմանագրի հասկացությունը և առանձնահատկությունները
2. Վարկային պայմանագրի բովանդակությունը և կնքման կարգը
Եզրակացություն Էջ 17 Գին 2.500 Դիտել

ԿԲ և առևտրային բանկերի փոխհարաբերությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Առևտրային բանկերի տեսակները և կառուցվածքը
2. ԿԲ և առևտրային բանկերի փոխհարաբերությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցան...

Էջ 18 Գին 2.500 Դիտել

Գործառնական ռիսկ՝ սխալի, տեխնիկական, խարդախության

Ներածություն
1. Ռիսկի հասկացությունը, բանկային ռիսկի տեսակները
2. Գործառնական ռիսկի տեսակները և դրանց նվազեցմանն ուղղված պահանջները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ...

Էջ 14 Գին 2.000 Դիտել