diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Միջազգային տնտեսագիտություն

Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի կարգավորման տնտեսական մեխանիզմը և դրա ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ժամանակակից միգրացիոն գործընթացների առանձնահատկությունները
1.1 Միգրացիոն գործընթացները համաշխարհային տնտեսության գլոբալացում համատեքս...

Էջ 72 Գին 34000 Դիտել

Համաշխարհային տնտեսության տարածաշրջանացման արդի միտումները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Համաշխարհային տնտեսության տարածաշրջայնացման տեսական հիմքերը
1.1. Տարածաշրջանային զարգացման տեսությունները. Տարածաշրջնայնացում
...

Էջ 65 Գին 30000 Դիտել

ՕՈՒՆ-երի դերը կապիտալի միջազգային միգրացիայի գործընթացներում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Օտարերկրյա ներդրումները որպես տնտեսության զարգացման գործոն
1.1 Կապիտալի միջազգային միգրացիայի էությունը, ձևերը և շարժառիթները
...

Էջ 70 Գին 33000 Դիտել

Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին առևտրատնտեսական հարաբերությունները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ և ՌԴ տնտեսությունների ընդհանուր բնութագրերը:
1.1 ՀՀ տնտեսության զարգացման առանձնահատկությունները և արտաքին տնտեսական կապերը
...

Էջ 61 Գին 29000 Դիտել

Դիվերսիֆիկացված տնտեսության և արտահանման խթանմանը ուղղված միջոցառումների բարձրացման մեխանիզմները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Դիվերսիֆիկացված տնտեսության և արտահանման խթանման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1. Տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի դերը և նշանակութ...

Էջ 68 Գին 32000 Դիտել

Ֆինանսա-տնտեսական ճգնաժամերի յուրահատկությունները գլոբալիզացման դարաշրջանում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ճգնաժամը որպես տնտեսական կատեգորիա արդի գլոբալիզացիոն աշխարհակարգի պայմաններում
1.1. Ճգնաժամը որպես տնտեսական և շուկայական կոնյունկտուրա. Համ...

Էջ 67 Գին 30000 Դիտել

Տնտեսության հակամենաշնորհային կարգավորման հիմնական խնդիրներն ու կատարելագործման ուղիները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մենաշնորհների և դրանց պահպանման կարգավորումը
1.1. Մենաշնորհային կարգավորման էությունը և առանձնահատկությունները
1.2. ՌԴ-ում մրց...

Էջ 42 Գին 19000 Դիտել

Սպառողական վարքագծի ուսումնասիրությունը և բավարարվածության վերլուծությունը «Արջիէյէմ Ռիթեյլ Գրուպ Արմենիա»-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Սպառողական վարքագծի Ուսումնասիրության տեսամեթոդական հիմքերը
1.1 Սպառողի վարքագծի հետազոտման սկզբունքները և ձևերը
1.2 Սպառողի վարքագծի ...

Էջ 66 Գին 28000 Դիտել

Միջազգային մարքեթինգի դերը ՀՀ արտաքին առևտրում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Միջազգային մարքեթինգի էությունն ու առանձնահատկությունները
1.1 Միջազգային մարքեթինգի էությունը և զարգացման փուլերը
1.2 Միջազգային մարքե...

Էջ 67 Գին 28000 Դիտել

Համաշխարհային ապրանքային շուկաներից ՀՀ կախվածությունը` որպես ներքին գնագոյացման գործոն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.
Համաշխարհային ապրանքային շուկաների իրավիճակը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում
1.1. Միջազգային առևտուրը որպե...

Էջ 63 Գին 28000 Դիտել
123