diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Միջազգային տնտեսագիտություն

Սպառողական վարքագծի ուսումնասիրությունը և բավարարվածության վերլուծությունը «Արջիէյէմ Ռիթեյլ Գրուպ Արմենիա»-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Սպառողական վարքագծի Ուսումնասիրության տեսամեթոդական հիմքերը
1.1 Սպառողի վարքագծի հետազոտման սկզբունքները և ձևերը
1.2 Սպառողի վարքագծի ...

Էջ 66 Գին 28000 Դիտել

Միջազգային մարքեթինգի դերը ՀՀ արտաքին առևտրում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Միջազգային մարքեթինգի էությունն ու առանձնահատկությունները
1.1 Միջազգային մարքեթինգի էությունը և զարգացման փուլերը
1.2 Միջազգային մարքե...

Էջ 67 Գին 28000 Դիտել

Համաշխարհային ապրանքային շուկաներից ՀՀ կախվածությունը` որպես ներքին գնագոյացման գործոն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.
Համաշխարհային ապրանքային շուկաների իրավիճակը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում
1.1. Միջազգային առևտուրը որպե...

Էջ 63 Գին 28000 Դիտել

Համաշխարհային արժութային համակարգի արդի հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.
Համաշխարհային արժութային համակարգի հասկացությունը և էվոլյուցիան
1.1 Արժութային համակարգի էությունը և կառուցվածքը
1.2 Հա...

Էջ 63 Գին 29000 Դիտել

Հնդկաստանի տնտեսության առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.
Հնդկաստանի տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը
1.1. Հնդկաստանի տնտեսության էվոլյուցիան և զարգացման առանձնահատկությունները
1.2. Հնդ...

Էջ 64 Գին 29000 Դիտել

Միջազգային բիզնես

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Միջազգային բիզնեսի կառավարումը և զարգացումը
1.1 Միջազգային բիզնեսի առանձնահատկությունները և կառավարումը
1.2 Միջազգային բիզնեսի զարգացմ...

Էջ 61 Գին 24500 Դիտել

The opportunities of the expansion of volumes of ra foreign trade Armenia

Բովանդակություն
Introduction
Chapter 1. Theoretical basis of international trade
1.1. The role and significance of international trade in modern IER system
1.2 The role of ...

Էջ 45 Գին 18000 Դիտել

ՀՀ միջազգային շուկա դուրս գալու ուղիները (գյուղատնտեսության օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ.1 Գյուղմթերքների միջազգային շուկաների զարգացման առանձնահատկությունները
1.1 Գյուղմթերքների միջազգային շուկայի արդի վիճակը և ներկայացվող պ...

Էջ 51 Գին 20000 Դիտել

ՀՀ-ի անդամակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը (ԱՀԿ) և ազդեցությունը առևտրային քաղաքականության վրա

Բովանդակություն
Նախաբան

Գլուխ 1. ԱՀԿ-ի դերն ու նշանակությունր ժամանակակից տնտեսական համակարգում
1.1 ԱՀԿ-ի խնդիրները
1.2 ԱՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը
1.3 ...

Էջ 52 Գին 20000 Դիտել

ՀՀ մասնակցությունը միջազգային առևտրային համակարգում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Միջազգային առևտրի հիմնադրույթները և արտաքին առևտրի քաղաքականության մշակման արդի մեթոդաբանական հիմնախնդիրները
1.1 Միջազգային /արտաքին/...

Էջ 61 Գին 24400 Դիտել
12