diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Հաշվապահական հաշվառում

Հարկային հաշվապահության ձևավորման և վարման կարգը շինարարական կազմակերպություններում

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Շինարարական կազմակերպության հակիրճ տնտեսական բնութագիրը
2. Եկամուտները և ծախսերը որպես հարկային հաշվապահության օբյեկտ
3.Ուղղակի և անուղղակի հ...

Էջ 17 Գին 8000 Դիտել

Շինարարական բիզնեսը որպես հարկման առանձնահատուկ օբյեկտ

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Շինարարական բիզնեսի մասնակիցները և նրանց փոխհարաբերությունները
2.Շինարարական կազմակերպության հարկային քաղաքականության վերլուծությունը
Եզրակաց...

Էջ 17 Գին 8000 Դիտել

Ակտիվների տնտեսագիտական բովանդակությունը և վերլուծության նշանակությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Ակտիվների տնտեսագիտական բովանդակությունը և դասակարգումն ըստ հաշվապահական հաշվառման միջազգային պահանջների
2.Ակտիվների վերլուծության նպատակները, խնդի...

Էջ 18 Գին 5400 Դիտել

Պաշարների էությունը, վերլուծությունը, սահմանումը և դասակարգումը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Պաշարների տնտեսագիտական բովանդակությունը
2. Պաշարների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները
3. Պաշարների սահման...

Էջ 17 Գին 5100 Դիտել