diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Արտադրություն և ծառայություններ ըստ տնտեսության ոլորտների

Էկոլոգիական ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների ուսումնասիրություն

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Էկոլոգիական ապրանքները սոցիալական մարքեթինգի ուսումնասիրության առարկա
2. Էկոլոգիական աշխատանքների և ծառայությունների մարքեթինգային ուսումն...

Էջ 18 Գին 2.700 Դիտել