diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անվճար աշխատանքներ Ռեֆերատ Հայոց պատմություն

Հուլիոս Կեսարի արևելյան արշավանքները Միջերկրական ծովում

Բովանդակություն

Ներածություն
Հուլիոս Կեսարի արևելյան արշավանքները Միջերկրական ծովում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Ներածությու...

Էջ - Գին - Դիտել

Ազատագրական պայքարը Արցախում: Եսայի Հասան – Ջալալյան

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ազատագրական պայքարի վերելքը XVIII դարում
2. Ազատագրական պայքարը Արցախում (1722-1730թթ.)
3. Եսայի Հասան-Ջալալյանի քաղաքական գործունեությունն...

Էջ - Գին - Դիտել

Ազատագրական պայքարի վերելքը 19-րդ դարի 60-80-ական թվականներին

XIX-րդ դարի 2-րդ կեսը հայ ժողովրդի մղած դարավոր ազատագրական պայքարի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի: Սույն ժամանակաշրջանում էր, որ սկզբնավորվեց և ողջ ուժգննությամբ պայթեց մեր ժողովրդի բարձրագու...

Էջ - Գին - Դիտել