diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Իրավագիտություն այլ

Կազմակերպված հանցավոր գործունեության դեպքերով գործերի քննության մեթոդիկան-2

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Կազմակերպված հանցավոր գործունեության դեպքերով գործերի քննության մեթոդիկայի կազմակերպա-տեխնիկական, տակտիկական առանձնահատկությունները
2. Բնորոշ քննչ...

Էջ 30 Գին 4.500 Դիտել

Կազմակերպված հանցավոր գործունեության դեպքերով գործերի քննության մեթոդիկան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՆՑԱՎՈՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՔՐԵԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
1.1. Կազմակերպված հանցավոր գործունեությու...

Էջ 50 Գին 7.500 Դիտել

Կազմակերպված հանցավոր գործունեության դեպքերով քննության մեթոդիկան

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Ներածություն
1. Կազմակերպված հանցավոր գործունեության ընդհանուր բնութագիրը
2. Կազմակերպված հանցավոր գործունեության դեպքերով քննության մեթոդիկան
Ե...

Էջ 16 Գին 2.400 Դիտել

ՀՀ-ի և Կանադայի Սահմանադրությունների համեմատական վերլուծությունը

Բովանդակություն

Ներածությունշ
1. Հիմնական իրավունքների համեմատական վերլուծումը Հայաստանի և Կանադայի Սահմանադրություններում
2. Կանադայի սահմանադրության առանձնահատկություն...

Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել

ՀՀ և Արգենտինայի Հանրապետության սահմանադրական իրավունքի համեմատական բնութագիրը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ժամանակակից պետությունների սահմանադրական զարգացումը, սահմանադրության էությունը և բովանդակությունը
2.Հայաստանի Հանրապետության և Արգենտինայի ...

Էջ 20 Գին 4.000 Դիտել