diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Փիլիսոփայություն

Նոր աշխարհայացքի ձևավորումը Տիցիան

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ առաջին. Վերածնության արվեստի առաջացման նախադրյալները

Գլուխ երկրորդ. Տիցիանը և նրա ժամանակը

Գլուխ երրորդ. ...

Էջ 67 Գին 28000 Դիտել

Մութազիլիներն ու նրանց գաղափարախոսությունը

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Մութազիլիները փիլիսոփայական ռացիոնալիզմի հիմնադիրներ իսլամում. մութազիլիզմի ծագման պատճառները և համառոտ պատմությունը
1.1. Մու...

Էջ 60 Գին 25000 Դիտել