diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Վիճակագրություն

Երևան քաղաքի բնակարանային ֆոնդի փոփոխությունների գնահատումը և դրանց զարգացման միտումները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Անշարժ գույքի ընդհանուր բնութագիրը
1.1 Անշարժ գույքի հիմնական հասկացությունները
1.2 Անշարժ գույքի օբյեկտների և սուբյեկտների դա...

Էջ 50 Գին 23000 Դիտել

Ծնելիության տարածաշրջանային վիճակագրական վերլուծությունը ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ բնակչության աճի օրինաչափությունների վիճակագրական վերլուծությունը
1.1 Բնակչության վերարտադրության տիպերի բնութագիրը
1.2 Բնակ...

Էջ 77 Գին 36000 Դիտել

ՀՀ գործազրկության վերլուծություն

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Գործազրկության տնտեսագիտական բովանդակությունը և տեսական մոտեցումները
1․1 Գործազրկության էությունը, պատճառները և տեսակները
1.2 ...

Էջ 63 Գին 30000 Դիտել

ՀՀ արտաքին առևտրի քաղաքականություն

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Միջազգային առևտրի տեսական հիմքերը
1.1. Միջազգային առևտրի դերն ու նշանակությունը ժամանակակից ՄՏՀ համակարում
1.2. Արտաքին առևտրի...

Էջ 66 Գին 31000 Դիտել

Աշխատանքի շուկայի համեմատական վերլուծությունը Շիրակի մարզում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Աշխատանքի շուկան և դրա մոդելները
1.1 Աշխատանքի շուկայի էությունը և առանձնահատկությունները
1.2. Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբե...

Էջ 62 Գին 29000 Դիտել

ՀՀ ֆինանսական համակարգի վերլուծությունը 2009-2015թ.

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.
Ֆինանսական համակարգը որպես տնտեսության զարգացման բաղադրամաս
1.1. Ֆինանսական համակարգի ծագումը և էությունը
1.2 Ֆինանսական համակա...

Էջ 67 Գին 29000 Դիտել

Սպառողական ապրանքների արտաքին առևտրի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Արտաքին առևտրի դերը տնտեսական համակարգում
1.1. Արտաքին առևտրի էությունը և անհրաժեշտությունը
1.2. Արտաքին առևտրային քաղաքականու...

Էջ 67 Գին 30000 Դիտել

Բնակչության միգրացիայի ժամանակակից վիճակը ՀՀ-ում

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԸ
§1,1 ՀՀ բնակչության թվաքանակի և դինամիկայի ուսումնասիրությունը 2001-2011թթ. մարդահամարի տվյալներով
...

Էջ 55 Գին 16.000 Դիտել