diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անվճար աշխատանքներ Ռեֆերատ Մանկավարժություն

Գ. Լեյբնիցը և անգիտակցականի հիմնախնդիրը

Գերմանացի փիլիսոփա Գոթֆրիդ Լայբնիցը 17-րդ դարի եվրոպական գիտության և փիլիսոփայության խոշորագույն ներկայացուցիչներից է՝ հանրագիտակ մի մտածող, որի հարուստ տեսական ժառանգության մեջ լավագույնս արտահայտվել...

Էջ - Գին - Դիտել

Ռազմահայրենասիրական դաստիարակության հոգեբանական բնութագիրը

Ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը բազմապլանային, համակարգված, կոնկրետ նպատակաուղղվածություն ունեցող և կոորդինացված, պետական մարմինների կողմից իրականացվող գործընթացն է, որի հիմնական նպատակն է նախազ...

Էջ - Գին - Դիտել

Ուսուցման և զարգացման հիմնախնդիրների դրվածքը սխոլաստիկայի և վերածննդի ժամանակաշրջաններում

9– 14-րդ դարերում եվրոպական միտքը զարգանում էր գերազանցապես եկեղեցիներին կից դպրոցներում և համալսարաններում, որի պատճառով այդ ժամանակաշրջանն անվանում են սխոլաստիկական։
Սխոլաստիկան փիփսոփայման տ...

Էջ - Գին - Դիտել

Աֆեկտիվ ոլորտի ուսումնասիրությունները, անձի զարգացման կառավարման, կամքի և մարդկային վարքի հիմնախնդիրը

Աֆեկտները հույզերի այն հատուկ տեսակներն են, որոնց բնորոշ են հետևյալ հիմնական գծերը. դրանք ուժեղ հույզեր են, սկսվում են հանկարծակի, լիովին ընդգրկում են մարդուն և բուռն ընթացք ունեն: Աֆեկտները նաև կարճա...

Էջ - Գին - Դիտել

Արտաթորության համակարգի նշանակությունը. արտաթորության համակարգի կառուցվածքը, զարգացման տարիքային առանձնահատկությունները և հիգիենան

Արտաթորության համակարգը դասվում է օրգան-համակարգերի թվին: Օրգանները, որոնք օրգազիզմի առանձացված հատվածն են, ունեն որոշակի ձև, տեղադրություն, դիրք, կառուցվածք և ֆունկցիա, օրգանիզմում խմբավորում են օր...

Էջ - Գին - Դիտել

Դիսգրաֆիայի շտկման մեթոդների կիրառումը դասավանդման գործընթացում

Ընդհանուր կրթության լիարժեք ապահովման համար գրավոր խոսքը որոշիչ է, որի վրա գործնականորեն կառուցվում է երեխայի ողջ ուսումնական գործունեությունը: Ժամանակին և բավարար մակարդակով այդ ունակությանը չտիրապետ...

Էջ - Գին - Դիտել