diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ֆինանսական մենեջմենթ

Ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման և օգտագործման ուղիները ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում (Առևտրային կոնկրետ կազմակերպության օրինակով)

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրային կազմակերպություններում ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման մեխանիզմը և կապիտալի վերահսկողությունը
1.1 Ֆինանսական ռեսուրսների դ...

Էջ 72 Գին 33000 Դիտել

Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման խնդիրները խոշոր բիզնեսում «Կիլիկիա գարեջուր» ՓԲԸ-ի օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները և ֆինանսական ռիսկերի կառավարումը
1.1. Կազմակերպության ֆի...

Էջ 60 Գին 28000 Դիտել

Արտադրական կազմակերպության անվնասաբերության ապահովման հիմնահարցերը ՀՀ-ում (Երևանի Արարատ կոնյակի, գինու, օղու կոմբինատ ԲԲԸ-ի օրինակով)

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Արտադրական կազմակերպությունների անվնասաբերության ապահովման տեսական դրույթները
1.1 Արտադրական կազմակերպությունների «ծախսեր-ծավ...

Էջ 65 Գին 31000 Դիտել

Բյուջետային ելքերն ապահովող ծրագրերի «նպատակ-վերջնական արդյունք» կապի վերլուծությունը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական բյուջեի էությունը և տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.1 Պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի էությունը և տնտեսագիտական բովանդակությու...

Էջ 70 Գին 33000 Դիտել

Կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորումը և արդյունավետ օգտագործման ուղիները

Բովանդակություն


Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման մոտեցումները շուկայական տնտեսության պայմաններում
1.1 Ֆինանսական ռեսուրսների էությունը և ձևավ...

Էջ 74 Գին 33000 Դիտել

Փոխառու կապիտալի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ իրական հատվածի կազմակերպություններում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Կազմակերպության կապիտալի կառավարման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Կազմակերպության կապիտալի ձևավորման աղբյուրները, կազմն ու կառուցվածք...

Էջ 68 Գին 30000 Դիտել

Ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծմա ուղիները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկությունների ֆինանսները շուկայական տնտեսության պայմաններում
1.1 Ֆինանսների դերը և էությունը ձեռնարկություններում
1.2 Ձեռ...

Էջ 53 Գին 23000 Դիտել

Ֆինանսական հոսքերի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում Պռոշյանի գինու գործարան

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական հոսքերի կառավարման տեսական հիմքերը
1.1 Ֆինանսական հոսքերի էությունը և դասակարգման հիմքերը
1.2 Ֆինանսական հոսքերի կա...

Էջ 60 Գին 25000 Դիտել

Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական ռիսկերը և դրանց կառավարման մեթոդները միջազգային պրակտիկայում
1.1 Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման Ռուսաստանի փորձը
1.2 Ֆինանսա...

Էջ 52 Գին 23000 Դիտել

Անվճարունակության գործընթացի կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Անվճարունակության տնտեսական բովանդակությունը
«Անվճարունակություն» հասկացության էությունը և հիմնական պատճառները
1.2 Անվճարունակության ա...

Էջ 68 Գին 28000 Դիտել
12