diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Աշխատանքի էկոնոմիկա

Աշխատուժի միջազգային միգրացիան ժամանակակից պայմաններում

Ներածություն
Գլուխ 1. Աշխատուժի միջազգային միգրացիան
1.1. Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի էությունը և ձևերը
1.2. Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի ուղությունները և պատճառները
...

Էջ 25 Գին 4.000 Դիտել