diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Քաղաքագիտություն

Հանրային կառավարման համակարգերը քաղաքացիական մշակույթի և զարգացած երկրներում

Հանրային կառավարման համակարգերը քաղաքացիական մշակույթի և զարգացած երկրներում

Էջ 12 Գին 2.400 Դիտել

Ճապոնիայի և Չինաստանի հիմնական քաղաքական կառույցները

Ճապոնիայի և Չինաստանի հիմնական քաղաքական կառույցները

Էջ 6 Գին 2.000 Դիտել

THE SIX TYPES OF POLITICAL SYSTEMS

THE SIX TYPES OF POLITICAL SYSTEMS

Էջ 7 Գին 2.800 Դիտել

Սոցիալիստական քաղաքական ուսմունքներ

Բովանդակություն

1. Սոցիալիստական քաղաքական ուսմունքների բնորոշ գծերը
2. Իշխանության լեգիտիմացման և ապալեգիտիմացման հիմնախնդիրը
3. Ազգային քաղաքականություն
Օգտագործվ...

Էջ 12 Գին 2.000 Դիտել

Հայ ժողովրդի դերն ու առաքելությունը Համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ

Քաղաքակրթություն հասկացությունը ձևավորվել է XVIII դ. Արևմտյան Եվրոպայում: Ներկա փուլում այն դարձել է մարդկային հասարակության ինքնաճանաչման, բնության, հասարակության և մշակույթի հետ նրա ունեցած կապի և փ...

Էջ 5 Գին 1000 Դիտել

Քաղաքական էլիտան ԱՄՆ-ում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱՅԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ԱՄՆ-ՈՒՄ
1.1. ԱՄՆ-ի քաղաքական էլիտայի ձևավորման և զարգացման պատմությունը
1.2. Ամերիկյան քաղաքակ...

Էջ 20 Գին 6000 Դիտել