diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Գործավարություն

Նամակ-շնորհավորանք

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Գործնական նամակների տեսակները
2. Նամակ-շնորհավորանք
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Ք...

Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել