diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անվճար աշխատանքներ Ռեֆերատ Քրեաբանություն

Բռնի շահադիտական հանցավորության բնութագիրը և դետերմինացիան

Բռնի շահադիտական հանցավորության բնութագիրը և դետերմինացիան

Բռնի - շահադիտական հանցավորությունը հանցագործությունների համակցություն է, որն իրականացվում է ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ կամ գո...

Էջ - Գին - Դիտել

Վիկտիմոլոգիական պրոֆիլակտիկա

Վիկտիմոլոգիական պրոֆիլակտիկա

Քրեաբանական գրականության մեջ վերջին տարիներին առավել խորը անդրադարձ է կատարվում տարբեր հանցագործություններից տուժողների` դրանց նախազգուշացման վիկտիմոլոգիակա...

Էջ - Գին - Դիտել