diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Ապահովագրական գործ

Վերապահովագրության կազմակերպումը և կարգավորումը ՀՀ-ում

Ներածություն
Գլուխ 1. Վերապահովագրության էությունը և բովանդակություն
1.1 Վերապահովագրության էությունը և դերը
1.2 Վերապահովագրության ծագումը և զարգացումը
1.3 Վերապահովագրութ...

Էջ 50 Գին 40000 Դիտել

Ապահովագրական շուկայի մասնակիցները

Ներածություն
Գլուխ 1. Ապահովագրական շուկայի մասնակիցները
1.1. Ապահովագրական շուկան
1.2. Ապահովագրական միջնորդներ
Գլուխ 2. Ապահովագրական միջնորդներ,նրանց գործառույթները
Էջ 50 Գին 40000 Դիտել