diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Բարձրագույն կրթություն

Մարքեթինգային գործունեության իրականացման խնդիրները նախնական մասնագիտական կրթության հաստատություններում

Տարածաշրջանային աշխատանքային շուկաների հարաբերությունների և մասնագիտությունների պահանջարկի ապահովմանը հետամուտ կրթական ծառայությունների ներդաշնակեցմամբ ներկայումս ստիպված են զբաղվել կրթական հաստատությ...

Էջ 10 Գին 1.500 Դիտել

Կրթության որակի ցուցանիշները

Կրթությունը հանդիսանում է սոցիալական կյանքի կարևորագույն ոլորտներից մեկը: Կոնկրետ կրթությունն է, որ ձևավորում է հասարակության ինտելեկտուալ, մշակութային, հոգևոր կարգավիճակը: Կրթության բովանդակությունը ...

Էջ 4 Գին 600 Դիտել

Կրթական հաստատությունների ֆինանսական և մարքեթինգային նպատակները

-

Էջ 4 Գին 600 Դիտել

Կրթության որակի մենեջմենթի համակարգի ստեղծումը և կատարելագործումը համալսարաններում

-

Էջ 5 Գին 750 Դիտել

Էլեկտրոնային ուսուցման մոդելը որպես համալսարանների էլեկտրոնային պաշարների կառավարման միջոց

Սույն աշխատանքով ներկայացվում է համալսարաններում էլեկտրոնային ուսուցման միջավայրի ներդրման գործընթացում ինստիտուցիոնալ, կառուցվածքային, տեղեկատվական և կապի գործոնների փոխազդեցությունը: Ուսումնասիրվու...

Էջ 9 Գին 1.500 Դիտել

Էլեկտրոնային ուսուցման մոդելը որպես համալսարանների էլեկտրոնային պաշարների կառավարման միջոց

Սույն աշխատանքով ներկայացվում է համալսարաններում էլեկտրոնային ուսուցման միջավայրի ներդրման գործընթացում ինստիտուցիոնալ, կառուցվածքային, տեղեկատվական և կապի գործոնների փոխազդեցությունը: Ուսումնասիրվու...

Էջ 9 Գին 1.500 Դիտել

ԿԹ (կրթական ծառայությունների) խնդրահարույց բովանդակությունը և գործառույթները


Մարքեթինգի գործառույթները առօրյայում հաճախ բերում են շուկայական պայմանների մասին տեղեկատվության համախմբման ու վերլուծության. այսինքն՝ շուկայի կառուցվածքի, պահանջարկի հարաբերակցության ու դինա...

Էջ 5 Գին 1.000 Դիտել

Էլեկտրոնային ուսուցման մոդելը որպես համալսարանների էլեկտրոնային պաշարների կառավարման միջոց

Սույն աշխատանքով ներկայացվում է համալսարաններում էլեկտրոնային ուսուցման միջավայրի ներդրման գործընթացում ինստիտուցիոնալ, կառուցվածքային, տեղեկատվական և կապի գործոնների փոխազդեցությունը: Ուսումնասիրվու...

Էջ 9 Գին 1.500 Դիտել