diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Մանկավարժություն

Մտավոր հետամնաց երեխաների զգայաշարժողական ոլորտի առանձնահատկությունները` սենսոմոտորիկա

Մտավոր հետամնաց երեխաների հետ տարվող աշխատանքների ցանկում, հատկապես տարրական դասարանների երեխաների դեպքում, կարևոր և առաջնային տեղ է զբաղեցնում երեխայի զգայաշարժողական ոլորտի զարգացումը, քանի որ սու...

Էջ 12 Գին 1.500 Դիտել

6-7 տարեկան երեխաների խոսքի զարգացումը

-

Էջ 6 Գին 900 Դիտել

Հանդուրժողականության դաստիարակություն

«Հանդուրժողականության ուսուցման մեթոդներն ու տեխնիկան, հիմնական, միջնակարգ և մասնագիտական կրթություն և կրթական ոլորտի տեխնոլոգիաներ»...

Էջ 8 Գին 1.000 Դիտել

Հույզերի և զգացմունքների դերը մարդու կյանքում և գործունեության

Բովանդակություն

Ներածություն
Հույզերի և զգացմունքների դերը մարդու կյանքում և գործունեության մեջ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Նալչա...

Էջ 10 Գին 1.500 Դիտել

Ուշադրության, հիշողության, երևակայության գործընթացների զարգացումը կրտսեր դպրոցական տարիքում

Կրտսեր դպրոցական տարիքում երեխաներին բնորոշ են առանձնահատկություններ, որոնք հանդիսանում են նախադպրոցական տարիքի օրգանական շարունակությունը: Կրթական գործունեությունը պահանջում է բարձրագույն հոգեկան գոր...

Էջ 4 Գին 600 Դիտել

Ճարպերի և ածխաջրերի փոխանակության առանձնահատկությունները տարիքային տարբեր շրջաններում

Նյութափոխանակությունը օրգանիզմի կենսական գործընթացներից մեկն է: Մարդու օրգանիզմում, բոլոր օրգաններում, հյուսվածքներում, բջիջներում տեղի է ունենում սինթեզի անդադար գործընթաց, որի արդյունքում պարզ նյութ...

Էջ 8 Գին 1.000 Դիտել

Արտաթորության համակարգի նշանակությունը. արտաթորության համակարգի կառուցվածքը, զարգացման տարիքային առանձնահատկությունները և հիգիենան

Արտաթորության համակարգը դասվում է օրգան-համակարգերի թվին: Օրգանները, որոնք օրգազիզմի առանձացված հատվածն են, ունեն որոշակի ձև, տեղադրություն, դիրք, կառուցվածք և ֆունկցիա, օրգանիզմում խմբավորում են օր...

Էջ 8 Գին 1.000 Դիտել

Վլադիմիր Շաինսկու կյանքը և ստեղծագործությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Վլադիմիր Շաինսկու կյանքը ստեղծագործությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Ներածություն

Ման...

Էջ 8 Գին 1.000 Դիտել

Մանկան հոգեվերլուծություն

Կյանքի առաջին երեք տարիները երեխայի զարգացման համար այնքան կարևոր են, որ շատ հոգեբաններ ծնվելուց մինչև հասուն մարդ դառանալու միջին կետը համարում են երեք տարեկանը: Այս տարիքում երեխն ակտիվ շփման մեջ է ...

Էջ 8 Գին 1.000 Դիտել

Առաջատար գործունեության առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում

Բովանդակություն

Ներածություն
Առաջատար գործունեության առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
...

Էջ 6 Գին 1.000 Դիտել
12