diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հարկեր հարկային քաղաքականություն

Կազմակերպության հարկային բեռի գնահատումը ՀՀ-ում (ՀՀ կազմակերպության օրինակով)

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկման և հարկային բեռի տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Հարկման տեսական հիմքերը և գործառույթները
1.2 Հարկային «բեռ» հասկացության...

Էջ 63 Գին 30000 Դիտել

Հարկային հսկողության իրականացման ձևերը ու մեթոդները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկային հսկողության իրավական բնույթը
1.1. Հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների բնագավառը կարգավորող օրենսդրությունը
...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

Հողի հարկ

Բովանդակություն


Ներածություն
Գլուխ 1. Հողի հարկի էությունը և հարկման առանձնահատկությունները
1.1 Հարկերի հասկացությունը, դերը և նշանակությունը
1.2 Տեղական հա...

Էջ 81 Գին 36000 Դիտել

Պետական և տեղական վճարների համակարգի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական և տեղական վճարների էութունը, գանձման առանձնահատկությունները
1.1 Պետական վճարումների էությունը, տեսակները և գանձման ձևերը
Էջ 71 Գին 30000 Դիտել

Հարկային հսկողության իրականացման ձևերը ու մեթոդները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.
Հարկային հսկողության իրավական բնույթը
1.1. Հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների բնագավառը կարգավորող օրենսդրություն...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

Հարկային վարչարարության բարեփոխումները ՓՄՁ ոլորտում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. ՓՄՁ-երի հարկման պարզեցված համակարգի տեսական հիմքերը
1.1 Հարկերի տնտեսական բովանդակությունը, գործառույթները և սկզբունքները
1.3 ...

Էջ 66 Գին 30000 Դիտել

Ուղղակի հարկերը, դրանց կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը և գնահատումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկերը որպես պետական բյուջեի եկամուտների գլխավոր աղբյուր
1.1. Հարկերի էությունը, տնտեսական նշանակությունը և բովանդակությունը
1.2. Պետ...

Էջ 65 Գին 29000 Դիտել

Փոքր բիզնեսի զարգացման արդի հիմնախնդիրները մանրածախ առևտրում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Փոքր բիզնեսի էությունը, նշանակությունը և դրա զարգացման հեռանկարները
1.1 Փոքր բիզնեսի էությունը և զարգացման միտումները
1.2. ՀՀ Փոքր բիզ...

Էջ 64 Գին 25000 Դիտել

ՓՄՁ փոքր և միջին ոլորտի հարկային և մաքսային բարենպաստ միջավայրի ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 2. ՓՄԲ աջակցության ենթակառուցվածքային միջազգային փորձը
2.1 ՓՄՁտնտեսությունը Ֆրանսիայում
2.2 ՓԲ աջակցության ենթակառուցվածքների ներքին և ար...

Էջ 49 Գին 19600 Դիտել

Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության արտոնագրապայմանագրային կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության կարգավորումը ՀՀ-ում
1.1 Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության մեթոդները, սկզբու...

Էջ 66 Գին 27000 Դիտել
12