diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անվճար աշխատանքներ Ռեֆերատ Փիլիսոփայություն

Վերածնունդ. Լ. Դա Վինչիի մարդու կոնցեպցիան և օպտիկայի հիմնախնդիրները

Վերածննդի ժամանակաշրջանում մարդու վերաբերյալ հայացքների առաջացման պատմական, սոցիալ-մշակութային նախադրյալները և դրանց առանձնահատությունները: Ժամանակաշրջանի խրոնոլոգիական սահմանները: Վերածննդի ժամանակաշ...

Էջ - Գին - Դիտել

Հելլենիզմի ժամանակաշրջանի փիլիսոփայական դպրոցները

Պլատոնից և Արիստոտելից հետո Հունաստանում, ապա Հռոմեական կայսրությունում իրենց զարգացումն էին շարունակում մի քանի փիլիսոփայական դպրոցներ և ուղղություններ հունական փիլիսոփայության հիմքի վրա՝ ներառյալ նե...

Էջ - Գին - Դիտել

Ռ. Դեկարտ. պատկերացումներ ռեֆլեքսի և ռեֆլեկտորային աղեղի մասին

17-րդ դարում կտրուկ զարգացում է ապրում մեխանիկան, մեքենաշինությունը, ինչը նպաստում է այսպես կոչված մեխանիստական դետերմինիզմի ձևավորմանը: Հիմնական գաղափարն այն է, որ բնությունը, մարմինները գ...

Էջ - Գին - Դիտել