diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Մենեջմենթ

«Խելացի քաղաք»-ի հայեցակարգի մշակման հիմնախնդիրները Երևան քաղաքի օրինակով

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. «ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ»-Ի ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
1.1. «Խելացի քաղաք»-ի հայեցակարգի հասկացությունը, ձևավորման և զար...

Էջ 87 Գին - Դիտել

ԵՄ Եվրոմիության կազմավորումը դրա դերակատարումը միջազգային հարաբերություններում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Երկրորդ աշխարհամարտից հետո միացյալ Եվրոպա գաղափարի իրագործումը. Եվրոպական միության մասին համաձայնագրի ստորագրումը

Գլուխ II Եվր...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել

Սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը Եվրոպական Միությունում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Սպառողների իրավունքների պաշտպանության համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը Եվրոպական Միությունում
1. Սպառողների իրավունքների պաշտպանութ...

Էջ 85 Գին 38000 Դիտել

Կորպորացիայի կառավարման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Կորպորացիաները որպես քաղաքացիական իրավահարաբերության սուբյեկտ
1.1 Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների քաղաքացիաիրավական բնույթը
...

Էջ 101 Գին 45000 Դիտել

Կառավարչական որոշումների ընդունման և իրագործման հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Կառավարչական որոշումների էությունը, հատկանիշները և ընդունման մեխանիզմները
1.1. Կառավարչական որոշումների էությունը և հատկանիշները.
Էջ 76 Գին 33000 Դիտել

Կրթական և կադրերի պատրաստման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Մարդկային կապիտալի մեջ ներդրումները
1.1. Մարդկային կապիտալ, աշխատանքային պոտենցիալ (ներուժ) և աշխատանքային ռեսուրսներ 1.2. Ներդրումնե...

Էջ 103 Գին 45000 Դիտել

Համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունները և դրանց կատարելագործման ուղիները (Երևանի օրինակով)

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1.1. Տեղական ինքնակառավարումը` որպես պետական գործունեության ապակենտրոնացման եղանա...

Էջ 75 Գին 40.000 Դիտել