diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Միջազգային տնտեսագիտություն

Ազգային հարցերը Եվրոպական ինտեգրման համատեքստում

Բովանդակություն

Ներածություն
Ազգային հարցերը Եվրոպական ինտեգրման համատեքստում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Հարությունյան Ա. Եվրոպա...

Էջ 8 Գին 1.200 Դիտել