diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ապահովագրական գործ

Պահուստների հաշվարկման ստոխաստիկ մեթոդներ ոչ կյանքի ապահովագրության մեջ

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1․ Ոչ կյանքի ապահավագրություն, պահուստների հաշվարկման հիմնական հասկացությունները
1․1․ Ապահովագրական պահուստներ. Ստեղծման պատճառներն ու նպատակներ...

Էջ 27 Գին 12000 Դիտել

ԱՊՊԱ Կիրառման առանձնահատկությունները և հետագա կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում Նաիրի ինշուրանս

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ԱՊՊԱ-ի տնտեսագետական բովանդակությունը և դերը շուկայական համակարգում
1.1 ԱՊՊԱ-ի էությունը և նշանակությունը
1.2 ԱՊՊԱ համակարգի ձ...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել

ԱՊՊԱ Կիրառման առանձնահատկությունները և հետագա կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում Նաիրի ինշուրանս

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ԱՊՊԱ-ի տնտեսագետական բովանդակությունը և դերը շուկայական համակարգում
1.1 ԱՊՊԱ-ի էությունը և նշանակությունը
1.2 ԱՊՊԱ համակարգի ձ...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել

Ռիսկերի կառավարումը և ապահովագրությունը

Ներածություն
Գլուխ 1. Ռիսկերի կառավարում
1.1 Ռիսկ հասկացությունը և նրա տնտեսական բովանդակությունը
1.2 Ռիսկերի կառավարման մեթոդները
Գլուխ 2. Ապահովագրություն
2.1...

Էջ 75 Գին 35,000 Դիտել