diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ապահովագրական գործ

ԱՊՊԱ Կիրառման առանձնահատկությունները և հետագա կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում Նաիրի ինշուրանս

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ԱՊՊԱ-ի տնտեսագետական բովանդակությունը և դերը շուկայական համակարգում
1.1 ԱՊՊԱ-ի էությունը և նշանակությունը
1.2 ԱՊՊԱ համակարգի ձ...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել

ԱՊՊԱ Կիրառման առանձնահատկությունները և հետագա կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում Նաիրի ինշուրանս

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ԱՊՊԱ-ի տնտեսագետական բովանդակությունը և դերը շուկայական համակարգում
1.1 ԱՊՊԱ-ի էությունը և նշանակությունը
1.2 ԱՊՊԱ համակարգի ձ...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել

Ռիսկերի կառավարումը և ապահովագրությունը

Ներածություն
Գլուխ 1. Ռիսկերի կառավարում
1.1 Ռիսկ հասկացությունը և նրա տնտեսական բովանդակությունը
1.2 Ռիսկերի կառավարման մեթոդները
Գլուխ 2. Ապահովագրություն
2.1...

Էջ 75 Գին 35,000 Դիտել