diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Մանկավարժություն

Էթնիկական ատրիբուցիաներն ու դրանց պաշտպանական ֆունկցիաները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Էթնիկական ատրիբուցիայի հասկացությունը
2.Էթնիկական ատրիբուցիաների հիմնական տեսակները և դրանց պաշտպանական ֆունկցիաները
Եզրակացութ...

Էջ 12 Գին 2.400 Դիտել

Խաչատուր Աբովյանի մանկավարժական ժառանգությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Աբովյանի մանկավարժական գործունեությունը
Աբովյանի մանկավարժական երկերը
Կրթության և դաստիարակության հիմքը
Ընտանեկան դաստիարակությո...

Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել

Ռաֆայել Պատկանյանի մանկավարժական հայացքները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ռաֆայել Պատկանյանի կյանքը և ստեղծագործությունը
2. Ռաֆայել Պատկանյանի մանկավարժական գործունեությունը և հայացքները
Եզրակացություն
Էջ 11 Գին 1.500 Դիտել

Սպիտակուցների նկատմամբ պահանջի տարիքային առանձնահատկությունները

Բովանդակություն

Ներածություն
Սպիտակուցների նկատմամբ պահանջի տարիքային առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Антоник ...

Էջ 10 Գին 1.500 Դիտել

Դպրոցի, ուսուցչի և աշակերտի մոդելները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Դպրոցի մոդելը. դերը աշակերտի կյանքում
2. Ժամանակակից ուսուցչի բնութագիրը
3. Աշակերտի կերպարը, վարքը, աշակերտներին արատավոր երևո...

Էջ 19 Գին 2.500 Դիտել

Ծնունդը և երեխայի հարմարումը կյանքին, նորածնի ռեֆլեքսները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ծնունդը և երեխայի հարմարումը կյանքին
2. Նորածնի ռեֆլեքսները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Вы...

Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել

Կամքը և նրա կապը անձի բանականության և բարոյականության հետ

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Հասկացություն կամքի մասին
2.Կամքի կապը անձի բանականության և բարոյականության հետ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ Էջ 12 Գին 1.500 Դիտել

Պրենատալ շրջանի հոգեբանական առանձնահատկությունները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Պրենատալ շրջանի հոգեբանական առանձնահատկությունները
2. Պրենատալ շրջանի ազդեցությունը անձի բնավորության վրա
Եզրակացություն
Օգտ...

Էջ 12 Գին 1.800 Դիտել

Մտածողության զարգացումը կրտսեր դպրոցական տարիքում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Մտածողությունը որպես հոգեբանական գործընթաց
2. Մտածողության զարգացումը կրտսեր դպրոցական տարիքում
3.Խաղային տեխնոլոգիաների դերը կրտսեր...

Էջ 14 Գին 2.000 Դիտել

Խաղային գործունեության հիմնական առանձնահատկությունները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Խաղը՝ որպես նախադպրոցական տարիքի առաջատար գործունեություն
2. Երևակայության դերը խաղային գործունեության մեջ
Եզրակացություն
Օգտ...

Էջ 12 Գին 2.000 Դիտել
12