diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քաղաքացիական պաշտպանություն

Աղմուկի խնդիրները մեծ և միջին քաղաքներում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ԱՂՄՈՒԿԸ ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՎՐԱ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱՂՄՈՒԿԻ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՆԽՈՒՄԸ
1.1. Աղմուկի ընդհանուր բնութ...

Էջ 50 Գին 15.000 Դիտել