diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Կոմերցիա

Գովազդային ծառայության պայմանագիրը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Գովազդի էությունը, նպատակը, տեսակները
2. Գովազդային ծառայության պայմանագիր
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
...

Էջ 18 Գին 2.700 Դիտել

Ապրանքների առքուվաճառքի միջնորդային գործառնությունները

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Առևտրամիջնորդային գործառնությունների էությունը և խնդիրները
2. Առևտրամիջնորդային գործառնություններիկազմակերպական ձևերը և տեսակն...

Էջ 17 Գին 2.500 Դիտել

BMW

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Ներածություն
1. BMW ընկերության ստեղծումը և զարգացումը
2. BMW-ի գլուխգործոցները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 10 Գին 2.000 Դիտել