diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Վիճակագրություն

ՀՀ ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի մրցակցային վերլուծություն

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Ճյուղային և մրցակցային վերլուծության մեթոդները
1.1 Ճյուղի արտաքին մակրոմիջավայրի բնութագրումը
1.2 Ճյուղի գլխավոր տնտես...

Էջ 75 Գին 31000 Դիտել

Բնակչության սոցիալական ապահովության կառավարում

Բովանդակություն

Նախաբան

I գլուխ
Պետության սոցիալական քաղաքականությունը և բնակչության սոցիալական ապահովությունը
1.1.Պետության սոցիալական քաղաքականությունը Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

ՀՀ բնակչության վերարտադրության վիճակագրություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բնակչության վիճակագրության մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Բնակչության վերարտադրության տիպերի բնութագիրը
1.2 Բնակչության վերարտադրու...

Էջ 64 Գին 28000 Դիտել