diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Քաղաքացիական պաշտպանություն

Ապաստարանները որպես կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցներ

Բովանդակություն

Ներածություն

Ապաստարանները որպես կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցներ

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

...

Էջ 13 Գին 1.800 Դիտել

ՔՊ կառուցվածքը, իրավական հիմքերը և խնդիրները

Բովանդակություն

Ներածություն
ՔՊ կառուցվածքը, իրավական հիմքերը և խնդիրները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Մեջլումյան Ռ.Ա., Սարգսյան Հ...

Էջ 12 Գին 1.500 Դիտել

ՔՊ կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցները

Բովանդակություն

Ներածություն
ՔՊ կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Մեջլումյան Ռ.Ա., Սարգսյան Հ.Մ. Քաղաք...

Էջ 12 Գին 1.500 Դիտել

Պետական կառավարման միասնական համակարգը

Բովանդակություն

Ներածություն
Պետական կառավարման միասնական համակարգը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ենգոյան Մ. Ն. Արտակարգ իրավիճակնե...

Էջ 11 Գին 1.500 Դիտել

Սովորական խոցման ժամանակակից մեթոդները

Ժամանակակից պատերազմի պայմաններում մեծանում է բնակչության և տնտեսության պաշտպանության կարևորությունը, քանի որ ժամանակակից ռազմական գործողությունների բնույթն ու օգտագործվող ազդեցության միջոցները պահանջ...

Էջ 7 Գին 1.000 Դիտել