diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անվճար աշխատանքներ Ռեֆերատ Քաղաքացիական իրավունք

Քաղաքացուն անհայտ բացակայող ճանաչելը և մահացած հայտարարելը

Քաղաքացու մշտական բնակության վայրից տևական ժամանակով բացակայելու հետևանքով առաջացած իրավական անորոշությունը վերացնելու, քաղաքացիական իրավահարաբերության մասնակիցների իրավունքներն ու շահերը համակողմանի ...

Էջ - Գին - Դիտել

Քաղաքացիների սեփականության իրավունքը

Քաղաքացիների նյութական և հոգևոր պահանջմունքները հիմնա¬կանում բավարարվում են սեփականության իրավունքով նրանց պատկանող ունեցվածքի հաշվին:
Այդ սեփականությունը նախ և առաջ սպառողական կարիքների բավարա...

Էջ - Գին - Դիտել